آدرس

خیابان فردوسی - خیابان نوفل لوشاتو - نبش خیابان بابی ساندز فروشگاه صمیم تکنولوژی

تلفن:

021-66709612

تماس با ما


اطلاعات تماس

آدرس

خیابان فردوسی - خیابان نوفل لوشاتو - نبش خیابان بابی ساندز فروشگاه صمیم تکنولوژی

تلفن تماس

021-66709612

ایمیل

info@samimtechno.com

ساعت کاری

08:30 - 17:00


فرم تماس با ما